Torstenssonkrigen


1643-45, er en to-årig krig mellem Danmark og Sverige. Sverige ønskede større adgang til Østersøen, Øresund og Nordsøen. Svenskernes mål var at erobre Skåne, Halland og Blekinge, der på daværende tidspunkt tilhørte Danmark.
Krigen bragte voldsomme slag til Danmark. Ved et af de afgørende slag, ”Angrebet på Sjælland”, mistede Christian 4. sit ene øje.
Der blev sluttet fred i 1645, og Danmark måtte afgive store landområder til Sverige.