Teutonerne


En germansk stamme ca. 120-100 år f.v.t., der sammen med kimbrerne deltog i hærgende togter og krige i Europa. Ifølge visse gamle kortangivelser levede teutonerne i Jylland.