Struensee, Johan Friedrich


1737-72. Tysk læge og dansk statsleder. Læge for den sindssyge
kong Christian 7. Blev dronningens elsker og kongens
kabinetsminister, dvs. statsminister. Gav sig i 1771 til at regere som
diktator. Udstedte mange, til dels fornuftige og moderne, love. Der
blev indført trykkefrihed, og tortur blev afskaffet. Der blev også sat
grænser for bøndernes hoveri, og de offentlige udgifter blev skåret
ned. Men Struensee blev hadet pga. den måde, han levede på og
sine hastige reformforsøg. Da han også forsøgte at skære ned på
udgifterne til militæret, blev der dannet en sammensværgelse mod
ham med enkedronning Juliane Marie i spidsen. Struensee blev
arresteret, og der førtes en sag mod ham for højforræderi. Han blev
henrettet efter gammel lov ved at få en hånd hugget af, derefter
hovedet. Til slut blev kroppen hugget i fire stykker og udstillet
„på hjul og stejle“.