Det Stockholmske blodbad


Christian 2.’s forsøg på at holde sammen på Kalmarunionen og hans
opgør med stormændene i Norden førte til krig med Sverige, som
overgav sig i 1520. Christian kom til Stockholm, og der blev holdt
fredsfest. Den svenske biskop Gustav Trolle var uvenner med de
svenske stormænd, som havde ladet hans gård plyndre. Efter festen
forlangte han hævn. Christian 2. var nødt til at hjælpe ham, for det
var kongens pligt at beskytte kirkens ejendom, ellers var han en
kætter. Kongen lod de svenske adelsmænd arrestere, og næste dag
blev 86 dømt for kætteri og halshugget. På hjemrejsen gennem
Sverige tog kongen livet af endnu flere. I Sverige kaldes Christian 2.
stadig Christian Tyran.