Slesvigs deling 1920


I 1864 tabte Danmark krigen mod Preussen og Østrig og
hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg måtte afstås (se de
slesvigske krige). En stor del af befolkningen bevarede dog deres
tilknytning til dansk sprog og kultur. 
    Efter 1. verdenskrig blev det ved Versaillesfreden bestemt, at
befolkningen i Nordslesvig (1. zone) og Mellemslesvig (2. zone)
skulle have lejlighed til at bestemme, hvor vidt de skulle høre til
Danmark eller Tyskland. I februar 1920 stemte 75.000 i 1. zone for
Danmark og 25.000 for Tyskland. I 2. zone var der flertal for
Tyskland.