Slesvig-Holsteinisme


Politisk bevægelse i 1800-t., der ønskede hertugdømmerne Slesvig,
Holsten og Lauenburg sluttet sammen og løsrevet fra den danske
stat. På den måde ville disse hertugdømmer blive knyttet nærmere til
Det Tyske Forbund. Heroverfor stod de nationalliberale i Danmark,
der kæmpede for at indlemme Slesvig i Danmark.