Slaget på Reden


Søslag i 1801 ud for København mellem den danske og britiske flåde, hvor den danske flåde blev knust på knap fem timer.
Briterne angreb for at tvinge Danmark ud af Det Væbnede Neutralitetsforbund. Forbundet var en aftale mellem Rusland, Sverige og Danmark, der skulle forhindre britisk beslaglæggelse af varer.

Briternes angreb blev ført af Lord Horatio Nelson og Sir Hyde Parker, mens Olfert Fischer var flådekommandør på den danske side.
Det danske flådeforsvar lå opankret ved Københavns Red, der er en åben ankerplads ud for København.

Den britiske flåde var militært overlegen, og det blev til et voldsomt, men uhyre hurtigt slag. Angrebet blev indledt den 2. april kl. 10.30. Klokken 15 var den danske forsvarslinje nedkæmpet, hvilket fik kronprins Frederik 6. til hastigt at indlede forhandlinger.

Danmark satte medlemsskabet af Neutralitetsforbundet i bero og indstillede yderligere dansk flådeudrustning.