Septemberforliget


Det forlig, der afsluttede den store arbejdskamp mellem arbejdere og
arbejdsgivere i 1899. Det blev indgået mellem De samvirkende
Fagforbund (se fagforening) og Dansk Arbejdsgiverforening. Ved
forliget blev der aftalt regler for strejker og lockouter. Samtidig blev
der oprettet en særlig domstol, Den faste Voldgiftsret, der skulle
dømme i stridigheder mellem de to parter. Forliget betød også, at
arbejdsgiverne bevarede retten til at lede og fordele arbejdet, mod at de
anerkendte arbejdernes ret til at organisere sig i fagforeninger.