Saxo Grammaticus


Ca. 1160-1208, krønikeskriver. Saxo Grammaticus skrev den første krønike om danerne og det danske riges bedrifter (Gesta Danorum) på ærkebiskop Absalons opfordring.
Krøniken beskriver rigets historie frem til 1185, og den er siden blevet en stor kilde til information om den danske sagnhistorie, vikingetid og middelalder.