Reformationen


Den tyske munk Martin Luther angreb i 1517 den katolske kirke på en
lang række punkter. Han tog fx skarp afstand fra afladshandelen. Man
kunne ikke købe sig til frelsen, mente han. Den fik man udelukkende
gennem tro og ved Guds nåde – aldrig ved menneskets egne gerninger.
Han fik opbakning fra mange sider, og kirken blev sprængt i en katolsk
og en luthersk del. I Danmark sluttede mange sig til de lutherske tanker –
bl.a. den tidligere munk Hans Tausen. De blev dog hårdt imødegået af
katolikkerne. Samtidig var der mange andre modsætninger i det danske
samfund, og i 1534 startede en borgerkrig, kendt som Grevens fejde. Da
den sluttede i 1536, var Christian 3. konge. Han indkaldte til et
kirkemøde, hvor man besluttede at reformere kirken. Danmark skulle
være luthersk (= protestantisk). Den danske Folkekirke er luthersk.