Øresundstold


Skibstold indført af Erik af Pommern. Fra 1429 blev der krævet told
af alle skibe, som sejlede gennem danske farvande. Fra 1472 blev
der også lagt en told på værdien af de varer, skibene medbragte.
Tolden blev betalt i Helsingør. Byen blev af denne grund en
international by. Ofte lå mange hundrede skibe på reden og
ventede, enten på at betale eller på bedre vind. Der blev også
betalt told ved Storebælt og Lillebælt, men det var langt mindre beløb. 
    Omkring 1580 stammede 2/3 af statens indtægter fra tolden. Men
den blev regnet som kongens private indtægt til brug for styret.
Øresunds østkyst blev svensk efter krigen i 1658, men det ændrede
intet ved Øresundstolden. 
    Efterhånden steg modstanden mod at betale dog blandt de
søfarende nationer. I 1855 nægtede USA at betale mere.
Øresundstolden blev opkrævet til 1857, da blev den ophævet
mod et engangsbeløb på 33½ mio. rigsdaler fra de lande,
der hidtil havde betalt. Det svarede til 12 års Øresundstold.
Samtidig forpligtede Danmark sig til ikke at kræve, at skibe,
der sejlede gennem de danske farvande, skulle tage lods om bord

Læs også: