NATO


North Atlantic Treaty Organization. Atlantpagten blev indgået af en
række lande i Nordamerika og Vesteuropa, heriblandt Danmark, i
1949. Forsvarsalliancen var vendt mod Sovjetunionen og var et led i
Den Kolde Krig. Senere trådte også andre lande i Europa ind i
NATO. Efter Den Kolde Krigs afslutning har stater i Østeuropa fra
den tidligere Warszawapagt også tilsluttet sig alliancen. I 1999
foretog NATO sin første selvstændige operation uden for
medlemsstaternes territorium, da NATO-enheder greb ind i Kosovo-
konflikten mod Serbien. Efter terrorangrebet mod USA 11.
september 2001 har NATO indledt et samarbejde med Rusland i
kampen mod terrorisme. I forbindelse med Golfkrigen 2003
lykkedes det ikke at opnå enighed mellem NATO-landene om
indgriben i Irak.