Masseødelæggelsesvåben


Våben, der kan ramme hele befolkninger. Som regel atomvåben
(kernevåben), biologiske våben og kemiske våben (ABC-våben).
Biologiske våben spreder forskellige former for dødelige bakterier.
Selv om FN har forbudt biologiske våben, er flere lande alligevel i
besiddelse af dem. Kemiske våben er fx giftgas, som Saddam
Hussein anvendte mod kurderne i 1980’erne, og afløvningsmiddel
som amerikanerne brugte i Vietnamkrigen. Atomvåben blev først
taget i brug af USA i 1945 over Hiroshima. I dag har flere lande
atom- og masseødelæggelsesvåben.
    Efter afslutningen af Den Kolde Krig er interessen flyttet fra
truslen fra kernevåben over på andre typer masseødelæggelsesvåben.
Særlig aktuel er risikoen for, at enkelte stater eller terrorgrupper kan
anvende sådanne våben.