Marshallhjælp, Marshallplan


Amerikansk hjælpeprogram på i alt 13 mia. dollar til 16 europæiske
lande i årene 1948-51. Opkaldt efter den amerikanske
udenrigsminister George Marshall. Formålet var at støtte disse
landes genopbygning efter 2. verdenskrig 
    Særligt var krigen gået ud over Sovjetunionen, England og
Tyskland. USA derimod var sluppet igennem krigen uden at blive
ødelagt. Udviklingen i Europa gik i de første år i den forkerte retning.
Høsten slog fejl, og det var vanskeligt at rette op på ødelæggelserne.
USA foreslog da, at de ville give økonomisk hjælp til Europa,
Marshallhjælp. 
    USA krævede, at modtagerlandene skulle være åbne omkring deres
økonomi. Det kommunistiske Sovjetunionen, som i virkeligheden
havde det største behov for hjælp, følte, at USA pressede Europa ind i
en rolle, hvor landene ville blive afhængige af USA. Så Sovjetunionen
sagde nej til hjælpen og sammen med dem også mange af de stater, der
stod på Sovjetunionens side i Den Kolde Krig. Danmark modtog
Marshallhjælp i 1950’erne.