Maastricht-traktaten


Er en traktat om den Europæiske Union fra 1992. Traktaten markerede en væsentlig ændring i det europæiske samarbejde med udvidede bestemmelser om borgerskab i unionen, miljøpolitik, forsvarspolitik, forbrugerpolitik m.m.

Med Maastricht-traktaten fik Europa-Parlamentet mere magt i beslutningsprocesser.
Den anden juni 1992 stemte danskerne om traktaten. Et spinkelt flertal på 50, 7 procent stemte nej.

Året efter skulle danskerne igen tage stilling, nu til Edinburgh-aftalen, som gav Danmark en række forbehold i forhold til Maastricht-traktatens indhold, blandt andet: ingen dansk deltagelse i fælles forsvarspolitik, unionsborgerskabet erstatter ikke dansk statsborgerskab og ingen fælles mønt.

Læs også: