Kvindebevægelse


Kvinder har siden 1800-t. krævet ligestilling med mænd økonomisk,
politisk, socialt og seksuelt. Borgerskabets kvinder organiserede sig i
kvindesagsforeninger. Den første nationale kvindesagsforening blev
stiftet i USA i 1868. Arbejderkvinderne valgte at organisere sig
sammen med mændene fra deres egen klasse frem for med
borgerskabets kvinder. I slutningen af 1800-t. var der tale om en
egentlig bevægelse, hvor kvinder kæmpede for at opnå valgret. 
    I 1871 blev Dansk Kvindesamfund grundlagt som den første
kvindeorganisation i Danmark. Først arbejdede foreningen for
kvinders økonomiske rettigheder og senere også for deres politiske. I
1886 blev Kvindelig Fremskridtsforening etableret. Den havde fra
begyndelsen kvindernes valgret som et af sine formål. Herefter blev
der oprettet flere kvindeforeninger. De kæmpede for kvinders valgret,
som de fik i 1915 i Danmark. 
    Da kvinder i det meste af Europa, USA og Canada havde opnået
valgret omkring 1920, ebbede interessen for kvindesagen noget ud. 
    Den nye kvindebevægelse, rødstrømperne, opstod i slutningen af 
1960’erne. De kæmpede bredt for kvinders rettigheder og
muligheder i samfundet ved hjælp af happenings og aktioner.
Kampen for kvinders rettigheder kulminerede i 1970’erne.

Læs også: