Kloster


Kloster betyder „aflukket rum“. En bygning, hvor enten nonner eller
munke for en tid eller livsvarigt søger Gud. Der findes klostre i
mange religioner, hver med deres skikke. Kristne munke og nonner
forpligter sig til et liv i fattigdom, lydighed og kyskhed, og deres
hverdag består af bøn og arbejde. 
    De første kristne klostre blev grundlagt år 300. I det
middelalderlige Danmark fandtes ca. 100 klostre. Her arbejdede man
med bl.a. sygepleje, videnskab, afskrivning og gartneri. Ved
Reformationen i 1536 blev klostervæsnet nedlagt, og først med
religionsfriheden 1849 kom der igen liv i danske klostre. I dag drives
klostre i fx Odense, Roskilde, Vejle, København og på Bornholm.