Kalmarkrigen


1611-13, krig mellem Sverige og Danmark.
Sverige lå presset mellem Norge og Danmark og forsøgte at undgå sejlruter forbi Danmark. Det medførte lavere grad af Øresundstold til Danmark, og Christian 4. forbød samerne i området at betale skat til svenske fogeder.
Kong Christian 4. erklærede krig den 16. april 1611. Danmark indtog senere Kalmar, men gav dog området tilbage for en krigserstatning ved freden i 1613. Krigen endte stort set uafgjort.