Jødeforfølgelser


I middelalderen blev jøderne ofte udsat for forfølgelser på grund af
deres religion. Men i 1800-t. blev jødehadet, antisemitismen, til
racisme, dvs. knyttet til troen på, at jøderne racemæssigt var fysisk,
psykisk og moralsk underlegne. Især i Rusland blev jøderne forfulgt. 
    Antisemitismen var også central i nazismen. Efter at Adolf Hitler
havde overtaget magten i Tyskland i 1933, blev der lavet love, som
lukkede jøderne ude fra samfundet. Under 2. verdenskrig begyndte
udryddelsen af jøderne for alvor. En stor del blev myrdet i
koncentrationslejre (kz-lejre). Man mener, at i alt ca. 6 mio. jøder
blev slået ihjel. 
    I 1948 blev staten Israel oprettet, og jøderne fik igen, for første
gang i næsten 2.000 år, en national stat.