Hekse


Fra midten af 1500-t. og ca. 150 år frem blev der brændt omkring
1.000 hekse i Danmark. I 1617 gjorde Christian 4. det ulovligt at
søge råd hos dem, der kunne sort og hvid magi. Disse mennesker,
mente man, stod i ledtog med fanden, og de skulle dømmes og
brændes. Den sidste heksehenrettelse fandt sted i Danmark i 1693. 
    De fleste hekse var ældre koner, men der var også mænd blandt
de dømte. Selv børn kunne anklages for hekseri. Det foregik dog 
mest andre steder i Europa. 
    Man beskyldte heksene for mange forbrydelser, fx at stjæle andre
folks lykke og at kaste onde øjne, så korn visnede, og kvæg døde. 
    I Østeuropa fandt den sidste lovlige hekse¬brænding sted i Polen
så sent som 1793. I alt regner man med, at forfølgelserne kostede
50.000 menneskeliv i Europa. Heraf mere end en tredjedel i
Tyskland.

Læs også: