Kong Hans


1455-1513. Dansk konge 1481-1513. Valgsprog: „For loven og
folket“. Søn af Christian 1. og dronning Dorothea. Gift med Christine
af Sachsen. 
    Forstod som en af de første konger i Danmark, at magten i et land
er et balancespil mellem de forskellige stænder eller klasser: Adel,
borgerstand og bønder. Han støttede især borgerne, og nogle kaldte
ham derfor „købmandskongen“. 
    Kong Hans førte uden held krig mod Sverige for at holde sammen
på Kalmarunionen. I 1500 led han nederlag mod oprørske bønder i
Ditmarsken, da han forsøgte at tvinge dem til at betale skat. Han
byggede den første statsejede krigsflåde i Danmark.