Grevens fejde


1534-1536, opkaldt efter grev Christoffer af Oldenburg, Lübecks
hærfører. Da Frederik 1. døde i 1533, besluttede købmændene fra
Lübeck og borgerne i København og Malmø, at de ville sætte den
fangne Christian 2. på tronen igen. I begyndelsen havde de fremgang,
og de nordjyske bønder under ledelse af Skipper Clement sluttede sig
til dem. 
    I 1534 valgte rigsrådet den reformvenlige Christian 3. til ny
konge, og hans general Johan Rantzau besejrede bønderne og
lybækkerne. København overgav sig dog først til Christian 3. efter to
års belejring. 
    Resultaterne af krigen var vidtrækkende. Hansestædernes
betydning for Østersøhandelen var på retur, og det lykkedes ikke
Lübeck at vende denne udvikling. I Danmark blev kongemagten og
adelen bragt sammen ved deres fælles sejr, og de politisk ustabile
forhold fra Christian 2.’s og Frederik 1.’s tid afløstes af større
stabilitet i adelsvældet. Den katolske kirke blev afskaffet med
Reformationen 1536/37, og bønderne rejste sig aldrig siden til oprør.