Gorm den gamle


Antagelig død år 958; dansk konge. Ifølge indskriften på den lille
Jellingesten var han gift med Thyra, og på den store mindes han som
Harald 1. Blåtands far. Det er muligt, at Gorms rige kun omfattede
Jylland, men ikke sikkert, da man ikke præcis ved, hvad det
indebærer, at Harald Blåtand „vandt sig hele Danmark“, således som
der står på den store Jellingesten. 
    Gorm regnes somme tider for den første „rigtige“ konge i
Danmark, men der kendes en række navngivne små-konger før ham.
Alle senere regenter i Danmark regner sig på en eller anden måde for
efterkommere efter kong Gorm.

Læs også: