FN, Forenede Nationer


Forenede Nationer. På engelsk: United Nations, UN. Den 24. oktober
1945 underskrev 50 lande, herunder Danmark, en aftale om sammen
at løse verdens problemer på en fredelig måde. I dag (2007) har FN
192 medlemsstater. FN er organiseret med en række råd og
underorganisationer, som hver tager sig af et bestemt område:
fødevaresituationen, kultur og undervisning, sundhedsområdet og
mange andre. En del beskæftiger sig med verdens økonomiske
situation og udvikling. 
    Det vigtigste råd er Sikkerhedsrådet, som har en række faste
medlemmer og en række pladser, der går på omgang mellem landene.
Stormagterne har vetoret. Sikkerhedsrådets opgave er at overvåge
verdens sikkerhed og gribe ind, når en krig truer. 
    FN ledes af et sekretariat med en genralsekre-
tær i spidsen. Hertil kommer generalforsamlingen,
hvor alle medlemslande har sæde og alle i prin-
cippet har lige ret ved afstemninger. FN har
hovedsæde i New York.