Dannevirke


Et voldsystem bestående af flere volde, anlagt i Sønderjylland for at
forsvare grænsen mod syd. Den ældste del af den 14 km lange
hovedvold er bygget i 600-t. Senere dele er bygget i 800- og 1000-t.
Volden var tænkt som hovedforsvarslinje i krigen 1864. Men
problemet med volden var, at den ikke gik helt over til Vesterhavet.
Den vestligste del af forsvarssystemet bestod af vådområder, men da
de frøs til i vinteren 1864, kunne den tyske hær måske omgå det
danske forsvar ved at gå over isen. Hærledelsen besluttede derfor at
rømme Dannevirke, og under et natligt tilbagetog lykkedes det
hæren at gå tilbage til skanserne ved Dybbøl. Dannevirke ligger 40
km syd for den nuværende dansk-tyske grænse, og kan i dag besøges
som et museum.