Christian 5.


1646-1699. Dansk konge 1670-1699. Søn af Frederik 3. af Danmark
og dronning Sofie Amalie. Gift med Charlotte Amalie af Hessen-
Kassel. Officiel elskerinde: Sofie Amalie Moth. Christian 5. var den
første danske konge, som arvede sit rige, og som var enevældig fra
begyndelsen. Hans politiske mål var i første række at generobre de
landsdele øst for Øresund, som var gået tabt for hans far. Det blev til
en forgæves krig med Sverige, „Den skånske Krig“ 1675-1679 (se
Svenskekrigene). Kongen forsøgte at løse det slesvig-holstenske
problem ved at indlemme en del af området i Danmark, men måtte
bøje sig for tysk pres og opgive forehavendet.
I denne konges tid blev den første samlede lovbog udarbejdet:
„Christian 5.’s Danske Lov.“