Christian 4.


1577-1648. Dansk konge fra 1588. Søn af Frederik 2. og dronning
Sofie. Gift med 1. Anna Cathrine af Brandenburg. 2. Kristine Munk.
Han havde talrige elskerinder og var far til 23 børn, muligvis flere. 
    Førte uden held krig mod Sverige for at genoprette 
Kalmarunionen. Var en overgang leder af de nordiske styrker i 30-
årskrigen, men blev slået. Derefter igen uden held krig med Sverige.
Trods sine uheldige krige er Christian 4. fortsat en populær
skikkelse i Danmarks historie. Måske huskes han bedst for sine mange
byggerier, fx i København: Rosenborg, Børsen, Holmens kirke,
Rundetårn, Nyboder m.v. Han anlagde desuden en del byer som fx
Kristiania, det nuværende Oslo.
Christian 4.’s senere år var præget af mange skuffelser. Hans
familieliv gik i stykker på grund af Kristine Munks utroskab. Hans
svigersønner vendte sig imod ham, og tronfølgeren døde i 1647.
Samtidig var landets økonomi dårlig pga. krige, og fordi den tyske
hær havde plyndret
Jylland mange gange i 30-årskrigen.