Christian 1.


1426-1481. Dansk konge 1448-1481. Søn af grev Didrik den
Lykkelige af Oldenburg og Hedvig, som var efterkommer efter den
danske konge Erik Klipping. Gift med Dorothea af Brandenburg, som
var enke efter kong Christoffer af Bayern. Christian blev valgt til
dansk konge, fordi kongehuset på den tid ikke havde nogen direkte
arvinger. Blev også valgt til konge i Norge (1450) og i Sverige (1457).
Med Christian 1. blev det såkaldt oldenburgske kongehus grundlagt i
Danmark, og indtil Frederik 7.’s død i 1864 var det medlemmer af
dette kongehus, som sad på den danske trone. Christian 1. oprettede
sammen med dronning Dorothea Københavns Universitet i 1479.

Læs også: