Biskop, Ærkebiskop


En biskop er den øverste gejstlige autoritet inden for det kirkelige
område, der kaldes et stift. De skal åndeligt vejlede præster og
menighed. Der er i dag ti biskopper i Danmark, en på Færøerne og
en i Grønland. I middelalderen havde landets biskopper et
overhoved, ærkebiskoppen, som var den øverste gejstlige for hele
landet. 
    Særligt i middelalderen havde ærkebiskopper og biskopper stor
magt. Kirken ejede enorme rigdomme og landområder. En
ærkebiskop var til tider lige så magtfuld og indflydelsesrig som en
konge. Især i højmiddelalderen var der ofte kampe mellem konge
og biskop om magten.