Besættelsestiden


Under 2. verdenskrig fra 9. april 1940-5. maj 1945 var Danmark besat
af Tyskland. Den socialdemokratiske/radikale regering under ledelse af
Stauning blev efter 9. april udvidet med repræsentanter for Venstre og
Konservative. I de første år af besættelsen samarbejdede regeringen med
den tyske besættelsesmagt, men efterhånden blev samarbejdet
vanskeligt, fordi tyskerne stillede større og større krav. Utilfredsheden
i befolkningen voksede, og d. 29. august 1943 brød samarbejdet
endeligt sammen. Regeringen gik af, men administrationen blev dog
fortsat ledet af danske embedsmænd under tyskernes overopsyn
(kaldet departementstyret). 
    Fra 1943 led tyskerne stadig større nederlag i krigen, og den
danske modstandsbevægelse blev mere aktiv. I oktober 1943
prøvede tyskerne at arrestere de danske jøder for at sende dem i
koncentrationslejr. Næsten alle undslap dog til Sverige. I 1944
udbrød der folkestrejke i København og andre store byer som protest
mod tyskerne. 
    Mod slutningen af krigen aftalte Danmarks Frihedsråd og
politikerne at danne en befrielsesregering med deltagelse af
politikere fra de store partier og repræsentanter for frihedskæmperne.