Augustoprøret


Da Tyskland besatte Danmark under 2. Verdenskrig, indledte Danmark en forhandlingspolitik. Målet var at holde Danmark uden for krigen samt at begrænse nazistisk indflydelse i landet.
Det holdt frem til august 1943. Danskerne var trætte af samarbejdspolitikken. Strejker, demonstrationer og gadeuro blev hurtigt landsdækkende i august 1943.
Tyskerne fremlagde et ultimatum om indførelse af dødsstraf og undtagelsestilstand. Det nægtede den danske regering med statsminister Erik Scavenius i spidsten og trak sig tilbage.
Erstatningen for Scavenius-regeringen blev Departementchefstyret. Det var en administrativ fortsættelse af samarbejdspolitikken med tyskerne. Det holdt indtil besættelsen af Danmark ophørte i maj 1945.