Ansgar


801-865. Missionær og ærkebiskop. Han kaldes Nordens apostel.
I 826 blev han sendt til Norden for at udbrede kristendommen af
kejser Ludvig den Fromme. Det var et led i kejserens udenrigspolitik
at knytte de nordligere områder til sig. Ansgar blev dog kun få år i
Danmark. Senere missionerede han i Sverige og virkede som
ærkebiskop i Bremen. Ved diplomatiske forhandlinger med danske
konger fik Ansgar bygget kirke i Slesvig og fik grund til en kirke i
Ribe. Efter sin død blev han gjort til helgen.