Absalon


Ca. 1128-1201. Dansk kirkemand og hærleder. Søn af stormanden
Asser Rig. Uddannet til præst i Paris. Blev ærkebiskop 1177.
Arbejdede sammen med kong Valdemar den Store i bekæmpelsen af
venderne som leder af flåden. Var ikke vellidt i de landsdele, hvor
han var biskop, og måtte flere gange bekæmpe oprør blandt sine
egne bønder. Byggede i 1167 en borg ved fiskerlejet Havn og regnes
for Københavns grundlægger. Absalon lod sin skriver eller sekretær,
Saxo, udarbejde en stor Danmarkshistorie: „Danernes Bedrifter“.
Mere end en tredjedel af bogen handler om Absalons og Valdemar
den Stores tid. Absalon ligger begravet i Sorø kirke