Erik Klipping


1249-1286. Dansk konge 1259-1286. Søn af kong Christoffer 1. og
dronning Margrethe Sambiria, kaldet Sprænghest. Gift med Agnes af
Brandenburg. Erik kom i strid med ærkebiskop Jakob Erlandsen, og
paven lagde interdikt/band over Danmark. Det fik dog ingen større
betydning, idet en del danske præster holdt med kong Erik i striden
med ærkebiskoppen. I 1282 beseglede Erik den første håndfæstning i
Danmark
(se også Danehof). 
    Eriks død er en gåde. Han blev myrdet i Finderup lade, hvor han
tilsyneladende havde lagt sig til at sove efter en jagt. Ingen ved, hvem
morderne var, men en række stormænd, bl.a. Marsk Stig, blev udpeget
og dømt fredløse, selv om alt tyder på, at de intet havde med mordet at
gøre. De fredløse flygtede til Norge, hvor de blev taget godt imod.