Erik af Pommern


1382-1459. Dansk konge 1397-1439. Søn af hertug Vartislav 7. af
Pommern og Maria af Mecklenburg, som var kong Valdemar
Atterdags barnebarn. Han blev adopteret af den danske dronning
Margrethe 1. og gift med Philippa af England. 
    Da Margrethe døde, blev Erik enekonge. Han var optaget af at
skaffe byernes borgere gode arbejdsforhold og udstedte mange
privilegier til danske købstæder. Indførte Øresundstolden, der
skaffede ham og hele riget store indtægter. Kom i strid med landets
stormænd, og det endte med, at Erik rejste bort og slog sig ned i
Visby på Gotland. Herfra drev han en slags sørøveri i ti år, inden
han rejste hjem til Pommern, hvor han døde i 1459.