Epidemier


Når en sygdom rammer en stor del af en befolkning, taler man om
en epidemi. Allerede oldtidens kilder beretter om epidemier, som
slog store dele af befolkningerne ihjel. Epidemierne kunne være
forskellige sygdomme som kolera, pest og kopper. Dårlige
hygiejniske og sanitære forhold har fremmet udbredelsen af
epidemier.
Pest har været en af de voldsomste epidemiske sygdomme. Den
ramte det europæiske kontinent som den Sorte Død i 1348. Man mener,
at omkring halvdelen af Europas befolkning dengang døde. Med
mellemrum hærgede pesten Europa frem til 1700-t. Ved den seneste
epidemi i København i 1711 døde godt en tredjedel af byens
befolkning. 
    Af andre epidemier har særlig kopper haft betydning. Europæerne
bragte kopper til Sydamerika med erobringerne i 1500-tallet. Kopper
slog mere end halvdelen af de indfødte indianere ihjel og var således
medvirkende til, at europæerne relativt nemt kunne undertvinge fx
aztekerne.