Egede, Hans


1686-1758. Dansk-norsk præst, missionær og kolonisator, kendt som
Grønlands apostel. Hans Egede kom som præst til Grønland i 1721.
Grønland var da formelt set en del af Danmark-Norge, men der havde kun været meget få skibe 
ved øen i næsten 200 år. 

Hans Egede forventede at finde nordboer, efterkommere af vikingerne. Han regnede med, at de ville være blevet hedninge, dvs. asetroende, fordi der ingen præster var i Grønland. Men Hans Egede fandt kun ruiner efter nordboernes huse og kirker. Der var ingen nordboere tilbage.

I stedet fandt han de indfødte grønlændere, inuitterne, som havde en natur-religion. Hans Egede satte ind med mission og handel. Han forlod landet i 1736. I København virkede han fra 1740-47 som biskop for Grønland.